ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 15. toukokuuta 2014

Joka kuudes EU:ssa on vammainen

Lievästi, keskivaikeasti tai vaikeasti vammaisia on Euroopan unionissa noin 80 miljoonaa. 

Useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinasteisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa.

Useimmat vammaiset eivät läheskään aina voi osallistua täysimääräisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.Lisätietoja
Vammaisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus: http://www.un.org/disabilities
Lähetä kommentti