ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Vammaisten oikeudet

Vammaisilla henkilöille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin ihmisille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen vastuu huolehtia siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestönryhmien - myös vammaisten henkilöiden - kohdalla.

Vammaiset ovat oikeutettuja kaikkiin YK:n ihmisoikeussopimuksissa sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tunnustettuihin oikeuksiin. Vuonna 2007 voimaan astunut  YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus turvaa nimenomaan vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia kansainvälisellä tasolla.


© 2013 Ihmisoikeudet.net Creative Commons License
Lähetä kommentti