ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 28. maaliskuuta 2014

Vieläkö autismi lisääntyy maailmassa?

Käsitteenä autismi on yli sata vuotta vanha. Autismi alkoi kasvaa mielenterveyden piirissä, kun uusi käsite otettiin käyttöön. 

Ennen sotaa käyttöön otettu uusi luokittelu lisäsi entisestään autismin diagnoosia. Näin on käynyt myös Aspergerin syndrooman tultua hyväksytyksi autismin piiriin. Kasvu on selvästi tapahtunut autismin määrittelyn seurauksena.

Vaikka autismi luokitellaan mielisairautena laaja-alaisiin kehityshäiriöihin kuuluvaksi tosiasiassa ei ole kysymys hulluudesta tai mielenvikaisuudesta sen perinteisessä merkityksessä. Monet autismin kirjon ihmiset eivät itse pidä sitä sairautena lainkaan. Heidän mielestään se merkitsee vain eroa muihin ihmisiin. 

Autismin kirjon ihmiset ajavat oikeuksiaan siinä missä värilliset, homot tai muut vähemmistöt. He kutsuvat tätä neurodiversiteettiliikkeeksi. Se syntyi 1990-luvulla autismin kirjolaisten internet-ryhmissä. Termillä viitataan ajatukseen siitä, että neurologinen erilaisuus pitäisi nähdä rikkautena ja hyväksyä osana ihmiskunnan luonnollista muuntelua.

Autismi lisääntyy paljolti sen seurauksena, että autismi tunnetaan paremmin ja se myös hyväksytään, sillä autismiin ei liitetä samanlaista stigmaa kuin esimerkiksi skitsofreniaan. Autistiselle ihmiselle autismi merkitsee erilaisuuden selitystä ja voimaannuttaa, kun pelko hulluudesta katoaa.

Lähetä kommentti