ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 15. joulukuuta 1992

Millainen on autistinen aikuinen

Autistinen oireyhtymä on siis elämänikäinen vamma, joka yksilöllisesti vaikuttaa aikuisiässäkin. 

Em. poikkeavuudet ovat havaittavissa jossakin muodossa autistisen aikuisen käyttäytymisessä. Lievinä ne eivät välttämättä haittaa itsenäistä selviytymistä esim. ammatissa, vaikka sosiaalisten suhteiden puuttuminen tai vaikeudet niissä ovat tyypillisiä.

Mikäli autistiset poikkeavuudet ovat huomattavia, henkilö tarvitsee erittäin suojattua elämää etenkin, jos hän on samalla kehitysvammainen, Elämä aikuisiässä on riippuvaista myos lapsuus- ja nuoruusiässä hankituista valmiuksista, mikä taas autistisen henkilön kohdalla on suhteessa saatuun opetukseen ja kuntoutukseen.

Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki
Moilanen I., Mattila M-L., Lokusa S. ja Kielinen M. (2012) Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 2012;128(14):1453-62
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York

    Tähän mennessä tapahtunut

    Ei kommentteja: