ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 27. maaliskuuta 2014

Autismin kirjon vaikeudet

Autismin kirjoon liittyy usein kielelliset vaikeudet. Poikkeuksen tähän tekee Aspergein syndooma, jota usein verrataan hyvätasoiseen autismiin. Hyvätasoisessa autismissa kielellistä vaikeutta ei ole kuitenkaan rajattu pois diagnoosista.

Autismin kirjon ihmisillä on sosiaalisia, kielellisiä ja oman elämänsä ohjaukseen liittyviä ongelmia. Arjessa näkyvät vuorovaikutus ogelmina jotka ilman tukea saattavat ihmisen aikeet helposti väärin ymmärretyiksi. Väärinkäsityksiä voi tulla autistiselle ihmiselle toisen ihmisen aikeista ja toinen ihminen helposti ymmärtää väärin autismin kirjon ihmisen aikeet. Väärinymmärrettyinä nämä ihmiset joutuvat vaikeuksiin, tulevat hyväksikäytetyiksi ja jäävät tai joutuvat yhteiskunnan ulkopuolelle.

Stressiä voi aiheuttaa myös yliherkkyys koville äänille, kirkkaille väreille, kutiaville vaatteille tai vaikkapa juomille joiden koostumus ei ole tasainen. Usei lapsi saattaa olla myös ikätovereitaan kömpelömpi. Tasapainon pitäminen voi oll hankalaa, lapsi saattaa törmätä helposti esteisiin, kirjoittaessa ja piirtäessä käden ja silmän yhteistyö voi olla vaikeaa. Vaikka autismi liitetään usein tunteen hallinnan vaikeuksiin, saattaa suurimmat vaikeudet olla fyysisiä.

Kukaan ei osaa sanoa yhtä syytä autismin vaikeuksiin. Kukaan ei tiedä mikä auttaisi. Vaikka perheessä olisi kaksi autistista sisarusta, samojen sääntöjen mukaan ei voi toimia. Charlotte Moore kuvaa kahta autista poikaansa, kuinka sama ruoka tai kuntoutusmenetelmät eivät sopineet molemmille (Moore 2006). Näitä Mooren kuvaamia autismin kirjon ruokaan ja aistiherkkyyteen liittyviä ongelmia harvemmin kuvataan lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Moore C. (2006) George & Sam: Two Boys, One Family, and Autismi. Viking. London

Jokainen autismin kirjon ihminen on yksilö. Ei ole kahta samanlaista autistista henkilöä.
Lähetä kommentti