ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 15. marraskuuta 2012

Autismin kielen tutkimus

Joensuun yliopiston kielitieteilijät ja psykologit tutkivat autististen henkilöiden puheen ja kielen rakennetta. Samalla luodaan pohjaa sopivien diagnoosi- ja kuntoutusmenetelmien kehittämiselle. Erityisesti kohteena on kielen pragmatiikka eli sosiaalinen käyttö ja soiaalisten viittausten ymmärtäminen sekä prosodiikka eli puhetyyli. Psykologinen tutkimus selvittää kielellisten erityispiirteiden ja kuntoutuksen vaikutusta sosiaalisiin taitoihin. 

Yhteistyökumppanina on Honkalampisäätiön kliininen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Tutkimus on jatkumoa professori Jussi Niemen ja professori Matti Laineen tutkimuksesta 1980-luvulla aikuisafasian piirissä. Psykologian alan tutkimusta ohjaa autismitutkija dosentti Tero Timonen. Uuden kielen kehitykseen painottuvan autismitutkimuksen tutkijana toimii mm. erityistason psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia) ja musiikki terapeutti, FM Jaana Ravattinen Honkalampisäätiön Kliinisestä tutkimus- ja kuntoutusyksiköstä.
Lähetä kommentti