ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 13. huhtikuuta 2015

Aspergerin syndrooma yhteydessä itsemurha-ajatuksiin

Itsemurha-ajatukset hiipivät yhdeksän kertaa muuta väestöä useammin Aspergerin syndroomasta kärsiville aikuisille.


Aspergerin syndrooman diagnoosin saaneet aikuiset kärsivät usein toissijaisesta masennuksesta, joka liittyy sosiaaliseen eristyneisyyteen ja poissulkemiseen, yksinäisyyteen, sosiaalipalveluiden vähyyteen, alisuorittamiseen ja työttömyyteen. Oikeanlainen tuki voi kuitenkin lievittää masennusta ja siten pienentää itsemurhariskiä.

– Aspergerin syndrooman diagnoosin saaneilla aikuisilla on selvästi suurempi itsemurhariski kuin muilla ryhmillä. Masennus on keskeinen tähän liittyvä riskitekijä, kertoo tutkija Sarah Cassidy Cambridgen yliopiston tiedotteessa. Masennuksesta kärsineillä oli neljä kertaa todennäköisemmin itsemurha-ajatuksia, ja he olivat kaksi kertaa todennäköisemmin suunnitelleet tai yrittäneet itsemurhaa verrattuna niihin, joilla ei ollut masennustaustaa.


Peräti 66 prosentilla tutkimushenkilöistä oli ollut itsemurha-ajatuksia. Aikuisväestöstä tavallisesti noin 17 prosentilla on itsemurha-ajatuksia, psykoosista kärsivillä luku on 59 prosenttia. Lisäksi 35 prosenttia tutkittavista oli suunnitellut tai yrittänyt itsemurhaa elämänsä aikana. Itsemurhariskiä lisäävä tekijä oli autististen piirteiden voimakkuus.

– Tämän tutkimuksen pitäisi toimia herätyksenä. Korkealuokkaiset palvelut ovat tarpeen Aspergerin syndroomasta kärsiville, jottei yksikään elämä mene hukkaan, päättää tutkijaryhmän jäsen Simon Baron-Cohen.
Duodecim / Medscape / Lancet Psychiatry
Lähetä kommentti