ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 6. lokakuuta 2016

Vajaakelpoiset lapset

Pitkäniemen sairaala Nokialla antoi mielisairaaloista toisiksi eniten sterilointimääräyksiä vuosina 1935–1970. Laki pakkosterilaatiosta tuli voimaan kesäkuussa 1935. Se antoi Lääkintöhallitukselle oikeuden määrätä ihminen pakkosteriloitavaksi.

Jo vuonna 1929 oli säädetty avioliittolaki, jonka mukaan esimerkiksi epileptikkojen tai kahden kuuromykän avioitumisen ehtona oli heidän steriloimisensa. Vuoden 1935 lain mukaan steriloitavaksi joutui esimerkiksi vajaamielisyyden tai mielisairauden kuten skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön takia. Vajaamielisyyden mittarina lainsäädännössä toimi ”alle 14-vuotiaan älyllinen taso”. Käytännössä mittaustulokset olivat kuitenkin epävarmoja.

Ihminen sai myös itse anoa sterilointilupaa. Se myönnettiin, jos oli aiheellista olettaa, että hän saisi avioliitossaan ”vajaakelpoisia” lapsia.

Sonja Saarikoski HS 3.7.2016

Lähetä kommentti