ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 22. syyskuuta 2016

Sähköiset palvelut vammaisille

Ruotsissa säädettiin v. 1993 laki tuesta ja palveluista eräille toimintarajoitteisille (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Se antoi maan kehitysvammaisille subjektiiviset oikeudet tarvitsemiinsa erityispalveluihin.

Kehitysvammahuollon tietopankki aloitti toimintana v. 1992 puhelinpalvelun muodossa. Vuotta myöhemmin puhelinpalvelun rinnalle nousi puhelinyhteydellä toiminut tekstimuotoinen palvelu, joka sittemmin siirtyi internetiin. Myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiö perustettiin vuonna 1992.

Kunnat, säätiöt ja yksityiset alkoivat toteuttaa kasvavassa määrin kehitysvammaisten erityispalveluja, 80-luvulla niiden hoitaminen oli suurelta osin erityishuoltopiirien tehtävänä. Tilanne synnytti keskustelua alan erikoisosaamisen katoamisesta.

Kari Viitapohja: Kehitysvammaisuuden historiaa Kehitysvammahuollon tietopankki 
Lähetä kommentti