ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 7. heinäkuuta 2016

Tyttöjen Asperger on alidiagnosoitu

Aspergerihmisiä yhdistää käyttäytymispiirteistö, johon kuuluu mm. tavallisesta poikkeava sosiaalisen vuorovaikutuksen tyyli, kommunikaatiovaikeudet, kiinnittyminen rutiineihin ja rituaaleihin, epätavallisen voimakkaat mielenkiinnon kohteet, aistien ali- tai yliherkkyys sekä ylivireys- tai uupumisoireita; oireiden esiintyvyys ja voimakkuus ovat yksilökohtaisia. Tyttöjen Asperger on alidiagnosoitu.

Koska oireilu on näkyvämpää pojilla, tyttöjen Asperger jää usein tunnistamatta tai diagnosoidaan väärin. ”Hoitooni tulleet tytöt ja naiset ovat aiemmin saaneet mm. seuraavia diagnooseja: ahdistuneisuushäiriö, ADHD, unihäiriö, paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, rajatilapersoonallisuus, skitsofrenia ja syömishäiriö”, kirjoittaa aiheeseen erikoistunut australialainen psykologi Tania Marshall. ”Aspergerin syndrooman diagnosoiminen tytöillä on autismitutkimuksen ja kliinisen kokemuksen uusimpia osa-alueita. Autismin kirjolle sijoittuvien naisten esiinmarssi on herättänyt tutkijoiden ja hoitavan tahon huomion”, hän jatkaa.

Suomessa tilanne on edelleen haastava. Aila Vallikarin pro gradun mukaan Asperger-naiset kokevat, ettei heitä kuunnella eikä uskota. Osa Vallikarin haastattelemista oli saanut vääriä diagnooseja ja lääkityksiä sekä vääränlaisia terapioita. Asiantuntevia lääkäreitä ei ainakaan julkisella puolella ole tarpeeksi, eikä testistökään ajan tasalla, etenkään aikuisia naispuolisia potilaita ajatellen. Eräs facebookin Asperger-ryhmän keskustelijoista raportoi lääkärin evänneen diagnoosin sillä perusteella, ettei hänen (potilaan) pukeutuminen ollut tarpeeksi omituista, ja että hän oli ollut parisuhteessa, mihin Asperger-ihminen ei lääkärin mielestä voinut kyetä (!).
Lähteet


Karla Löfgren (2015) Syömishäiriön taustalla autismin kirjon häiriö? Sylillinen 9.9.2015 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/82989/gradu05427.pdf?sequence=1 

https://taniaannmarshall.wordpress.com/?s=anorexia&submit=Search
Lähetä kommentti