ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 28. kesäkuuta 2016

Mielialahäiriöitä viiltelyä ja mutismia

Mielialahäiriöt ovat AS:ää sairastavilla yleisin samanaikaisesti esiintyvä psykiatrinen oire (Ghaziuddin 2005). Diagnosoimaton potilas saattaa ohjautua hoitoon ensisijaisesti mielialaoireilun vuoksi.

Towbin ym. (2005) tekemän tutkimuksen mukaan mielialahäiriöklinikalla tutkimuksissa olleista 93 lapsesta 50:llä esiintyi autismin kirjoon sopivia piirteitä. Lainhartin ja Folsteinin (1994) tutkimusotoksessa jopa puolet autistisista henkilöistä, joilla esiintyi mielialaoireilua, oli naisia.

Tytöille kehon muutokset saattavat olla murrosiässä hyvin ahdistavia. Heillä voi esiintyä itsensä vahingoittamista, kuten esimerkiksi viiltelyä. Mutismia eli puhumattomuutta pidetään ahdistuksesta johtuvana ilmiönä.

Puhumattomuuden syynä voi olla myös se, ettei lapsi kommunikaatio-ongelmien vuoksi ymmärrä, mitä häneltä kysytään. Kopp ja Gillberg (1997) selvittivät mutismin esiintyvyyttä. He totesivat, että 2 793 peruskouluikäisestä lapsesta viidellä esiintyi selektiivistä mutismia. Yhdellä tytöllä näistä viidestä lapsesta täyttyi lisäksi Aspergerin oireyhtymän kriteerit.
Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani. Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(15):1571-7Ghaziuddin M. Mental health aspects of autism and Asperger syndrome. 1. painos. Lontoo: Jessica Kingsley Publishers 2005.
Kopp S, Gillberg C. Selective mutism: a population- based study: a research note. J Child Psychol Psychiat 1997;38 Suppl 2:257 - 62.
Lainhart JE, Folstein SE. Affective disorders in people with autism: a review of published cases. J Autism Dev Disord 1994;24 Suppl 5:587 - 601.Lähetä kommentti