ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 29. kesäkuuta 2016

Kiusaamista ja masennusta

AS:ää sairastavilla on vaikeuksia tulkita toisiin ihmisiin liittyvää sosiaalista tietoa, kuvailla ja säädellä omia tuntemuksiaan sekä organisoida ja hoitaa arkielämään liittyviä asioita. Nämä tekijät yhdessä biologisen haavoittuvuuden kanssa altistavat heidät masennukselle (Gaus 2007). 

Ympäristö odottaa tyttöjen ja naisten olevan sosiaalisempia kuin pojat ja miehet. Reaktiivinen masennus voi olla seurausta siitä, että henkilö ymmärtää olevansa erilainen kuin ikätoverinsa (Attwood 2007).

Naiset erottuvat helpommin ikätovereistaan, mikäli he hoitavat henkilökohtaista hygieniaansa tai ulkonäköään puutteellisesti. Tällöin heillä on suurempi riski joutua kiusatuiksi. Hormonaalisilla muutoksilla on myös vaikutusta naisten mielialaoireiluun.Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani. Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(15):1571-7


Attwood T. The complete guide to Asperger syndrome. 1. painos. Lontoo: Jessica Kingsley Publisher 2007.
Gaus VL. Cognitive behavioral therapy for adult Asperger syndrome. 1. painos. New York: Guilford Press 2007.

Lähetä kommentti