ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 29. toukokuuta 2016

Suolistoflooran vaikutus käyttäytymiseen

Uusi tutkimus vahvistaa suolen ja aivojen yhteyden, sekä vaikutukset käyttäytymiseen.

Perinteisesti autismia on tutkittu geneettisenä sairautena ja häiriönä aivoissa.  Uusi tukimus kuitenkin osoittaa, että suolen bakteerit saattavat vaikuttaa autismikirjon oireisiin. Suolen toiminta näyttää vaikuttavan myös aivojen toimintaan.

Kyseessä on koeeläintutkimus ja on liian aikaista sanoa, päästäänkö ihmiskokeissa samoihin tuloksiin. Mutta yhteys autismin ja suoliston väillä erittäin loogista. On jo kauan tunnettu seikka, että monet autismikirjon ihmiset kärsivät myös maha-suolikanavan sairauksista.

Pediatric Research lehdessä kerrottiin Lactobacillus rhamnosus -probiootin käyöstä lapsille kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana. Satunneistussa tutkimuksessa puolet lapsista sai lisäravinteena probioottia toinen puoli lumetta.  Lapsia seurattiin 13 vuotta. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD), tai autismikirjon häirö, todettiin 17 prosentilla lapsista lumeryhmässä. Häiriöitä ei esiintynyt lapsilla, jotka sai lisäravinteena probioottia.

Tutkimus osoittaa suolistoflooran vaikutuksen käyttäytymiseen. Probiootti lisäravinne varhaislapsuudessa voi vähentää neuropsykiatrisen häiriön kehittymistä.http://thedailyhealth.co.uk/autism-adhd-probiotics-gut-health/

Probiotic Therapy Alleviates Autism-like Behaviors in Mice, published online, caltech.edu

Probiotic Prevents ADHD and Au

Lähetä kommentti