ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 2. huhtikuuta 2016

Katse keskittyy kasvoihin

Ihmisten kohtaamisessa katse keskittyy kasvoihin. Katsekontaktin luominen on sanattoman kommunikaation tärkeä tehtävä. 

Katseella on tärkeä rooli vuorovaikutuksen syntymiseen, koska juuri tällä saamme informaatiota ympäröivästä tilanteesta sekä toisista ihmisistä ja heidän sanattomasta viestinnästä. Ihmisen silmät ja katse kertovat haluamista tunteista, mielialoista ja tavoitteista. Siksi katsekäyttäytymisen tarkkailu, kuten katseen suunta ja silmien liikkeet antavat tietoja ajatuksista.
Tärkeää on myös tarkastella kasvojen ilmeitä. Kasvojen ilmeet kertovat kaikesta siitä, mitä sisällämme liikkuu. Kasvojen ilmeet kertovat sellaisia asioita, jotka haluaisimme peittää. Myös ilmeiden tunnistamiseen vaikuttaa toisen ihmisen tunteminen, kuitenkin hoitosuhteen jatkuessa, hoitohenkilöstö pystyy paremmin tutustumaan ihmiseen.

Kehitysvammaisilla on voimakkaat tunteet ja tahto, joita vai olla vaikea ilmaista sanallisin keinoin. Siksi kehitysvammainen ilmaisee itseään usein sanattomin keinoin.

Lähde:
Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta Kaisa Kangas 0307965 Pro gradu Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto 

Ei kommentteja: