ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Funktionaalinen käyttäytymisanalyysi

Yrittäessämme ymmärtää lapsen käytöstä, selittämällä, miksi jotakin tapahtuu, ja ennustamalla lapsen käytöstä, tätä kutsutaan funktionaaliseksi analyysiksi. 

Ymmärtämällä käytöksen funktiota se auttaa meitä kehittämään käyttäytymisen hallintaa ja käyttäytymisen muuttamisstrategioita. Usein on hyödyllistä myös miettiä, missä milloin haastavaa käytöstä ei ole. Sitä pitää tutkia lapsen normaalissa toimintaympäristössä. Laitosympäristössä on erilaiset haasteet ja analyysi on epäselvä ja epäluotettava rikä vastaa arjen haasteita.

Pitää mahdollisesti selvittää myös ruokailut, ruokailutottumukset, kuntoilu ja liikunta, äänitaso, tila, päivittäinen aikataulu ja unen saanti. Monet näistä käytännön tekijöistä eivät aiemmin kuuluneet käytöksen hallintaan, vaikka ne saattavat vaikuttaa siihen merkittävästi pitemmällä aikavälillä.

Tarvitaan siis huolellista ja herkkää tiedonkeruuta, kun tehdään funktionaalista analyysia lapsen käyttäytymisestä. Mitään tietoa ei pidä hylätä, koska se saattaa olla merkityksellinen tekijä lapsen tilannetta analysoitaessa.


Samson, D. & McDonnel A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.
Lähetä kommentti