ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Huostaanotto ei voi olla hoidon edellytys

Lasten ja nuorten hoitoon pääsemisessä on lukuisia ongelmia Helsingissä. Tarkastuslautakunnan mukaan esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrian klinikalle pääsyn edellytyksenä saattaa olla vakiintunut perhetilanne, minkä toteuttaminen voi käytännössä edellyttää huostaanottoa.


Tarkastuslautakunta muistuttaa, että huostaanotto on sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskas ja kallis toimenpide. Lautakunta vaatiikin vakiintuneen perhetilanteen vaatimiskäytäntöön välitöntä muutosta. Sosiaali- ja terveysviraston pitää yhdessä HUS:n lasten ja nuorten psykiatrian kanssa varmistaa, että lastensuojelun avohuollossa oleva lapsi pääsee hoitoon ilman huostaanottoa.

Helsingissä lasten ja nuorten hoitopolut katkeilevat, eikä hoitovastuu välttämättä kuulu oikein kenellekään. Palveluja on monipuolisesti tarjolla, mutta ne ovat pirstaleisia, monimutkaisia ja muuttuvat koko ajan. Hoitovastuun pitäisi kuulua aina samalle taholle lapsen iästä huolimatta.


http://yle.fi/uutiset/tarkastuslautakunta_huostaanotto_ei_voi_olla_helsinkilaislapsen_psykiatrisen_hoidon_edellytys/7240523?
Lähetä kommentti