ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 14. lokakuuta 2016

Grunja Suharevan tutkimus 1925

Neuvostoliittolainen lastenpsykiatrian tohtori Grunja Suhareva kuvasi vuonna 1925 venäjäksi julkaistussa tutkimuksessaan oireyhtymän.  
Vuonna 1926 Suharevan tutkimus julkaistiin saksankielisessä lääketieteellisessä julkaisussa ja siitä tuli ensimmäinen Aspergerin oireyhtymää käsittelevä kansainvälisesti vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli.
Suharevan tutkimus oli kuuden poikalapsen tapaustutkimus, jossa hän kutsui oireyhtymää skitsoidiseksi psykopatiaksi. Psykopatialla tarkoitettiin aiemmin perinnöllisiä luonteen- ja käyttäytymisen piirteitä, joista oli haittaa henkilölle itselleen ja jotka johtivat sosiaalisiin konflikteihin. 
Skitsoidinen puolestaan viittasi eristäytyvään persoonallisuuteen. Skitsoidisen psykopatian tunnusmerkkejä olivat muun muassa hentorakenteisuus, motorinen kömpelyys, ilmeettömyys, puhemelodian monotonisuus tai jokin muu puheilmaisun erikoisuus, taipumus pysytellä sivussa muiden lasten leikeistä ja oman rauhan kaipuu, haluttomuus jättää aloitettua tekemistä kesken, vaikeus sopeutua muutoksiin sekä taipumus pakko-oireisiin. 
Suhareva mainitsi artikkelissaan myös taipumuksen pohdiskella asioita sekä ajatella abstraktisti ja skemaattisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa loogis-luokittelevaa ajattelutapaa eli itsenäistä teoreettista ajattelua.

Colin Müller: Hans Asperger – selbst ein “Asperger”? 28.6.2006.
Manouilenko I, Bejerot S (2015). "Sukhareva-Prior to Asperger and Kanner". Nord J Psychiatry 69: 1–4. doi:10.3109/08039488.2015.1005022. PMID 25826582.
Nieminen-von Wendt, Taina: On the origins and diagnosis of asperger syndrome: a clinical, neuroimaging and genetic study. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, 2004. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
G. E. Ssucharewa 1926: Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie 60:235–261.
Wkimedia commons ja Wikimedia


Lähetä kommentti