ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 28. maaliskuuta 2015

Lapsen autismiriski kasvaa vanhempien iän myötä

Yhdysvaltalaistutkijat ovat saaneet lisää todisteita vauvan autismiriskin ja vanhempien iän yhteydestä. American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistujen tulosten perusteella riski havaitaan etenkin iäkkäiden parien ensimmäisillä lapsilla.

Käytännössä vanhempien ikään liittyvä riski ei silti ole kovin suuri, sillä autismi todetaan noin 2-20 lapsella kymmenestätuhannesta.

Verrattuna lapseen, jonka äiti oli kymmenen vuotta nuorempi, iäkkäämmälle äidille syntyneen lapsen autismiriski oli 38 % suurempi. Isän ikä liittyi 22 % suurempaan riskiin jokaista kymmenen vuoden lisäystä kohden.

Aiemman tutkimuksen mukaan yli 35-vuotiaille äideille syntyy autistinen lapsi noin kolmanneksen todennäköisemmin kuin 25-29-vuotiaille. Yli 40-vuotiaiden isien jälkeläisten riski on puolestaan 40 % suurempi kuin alle kolmekymppisten isien lasten. Riski on suurin kun kummatkin vanhemmat ovat iäkkäitä.

Duodecim 2009 / American Journal of Epidemiology 2009;170:1118-1126

Lähetä kommentti