ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 27. maaliskuuta 2015

Autismi ei selity yksittäisillä syntymäkauden tekijöillä

Autismi ei selity yksittäisillä syntymäkauden tekijöillä. Autismin syistä on vuosien mittaan esitetty monia teorioita. 

Ainakaan mikään yksittäinen tekijä syntymä- tai vastasyntyneisyyskaudella ei näyttäisi olevan autismin syynä. Tulos perustuu meta-analyysiin, jossa neljänkymmenen laadukkaan tutkimuksen aineistot yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen.

Tutkijat toteavatkin, että tämän hetkinen näyttö on riittämätön osoittamaan mitään yksittäistä tekijää raskauden aikana tai pian syntymän jälkeen autismin selväksi riskitekijäksi. Kuitenkin useilla ympäristöön ja kehitykseen liittyvillä tekijöillä saattaisi olla ehkä luultua suurempi rooli autismin kehittymisessä. Tutkijoiden mukaan analysoitujen tutkimusten menetelmälliset eroavaisuudet ovat todennäköisesti syynä ilmenneisiin riskitekijöiden epäyhteneväisyyksiin.

Duodecim / Pediatrics 2011
Lähetä kommentti