ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 6. maaliskuuta 2015

Annetaan Assin elää elämäänsä

Miksi autistiset ihmiset eivät pysty kiinnostumaan samoista asioista muiden ihmisten kanssa. Miksi he elävät eristäytyneinä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja toveruudesta ja kyvyttöminä osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin ja kokemaan sosiaalisia tunteita?

Sosiaalisen vuorovaikutuksen erilaisuutta kuvataan mm. autistisena yksinäisyytenä, vetäytymisenä ja eristäytymisenä omaan maailmaansa, jumiutumisena näkymättömään kuoreensa. Alan kirjallisuudessa autistisia ihmisiä pidetään yhteistyökyvyttöminä.

Autistisen ihmisen näkökulmasta asia ei ole niin selvä. Autistinen ihminen ei välttämättä huomaa, että muut ihmiset yrittävät ottaa heihin kontaktia. Sitten kun kontaktia ei synny, ja lopulta kun yhteydenottoyritykset muuttuvat yhä tungettelevimmiksi, ne koetaan lopulta stressaavina ja jopa pelottavina.

Autistisen ihmisen aistiherkkyys tekee sosiaalisista tilanteista epämielyttäviä, kun niihin liittyy mm. kontaktin haku katseella, tuijottelu (kun katseeseen ei vastata), kova puhe, koskettaminen ilman lupaa, erilaiset lähelle tulevien ihmisten hajut.


Jim Sinclair Being Autistic Together
Frith, 1992; Maurice, 1994; Kaufman, 1995; Claiborne Park, 1968; Tustin, 1990

Lähetä kommentti