ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 16. elokuuta 2015

Funktionaalinen malli haastavan käytöksen ehkäisyyn

Zarkowska ja Clements (1994) ovat kehittäneet funktionaalisen Olosuhteet-Laukaisija-Toiminta-Tulos-mallin haastavan käytöksen analyysiin ja ehkäisyyn. Tutkimalla käytöstä niissä olosuhteissa, kun se tapahtuu auttaa selvittämään sen syitä. Seuraavassa esitellään tämä malli.

Olosuhteet tarkoittaa pysyvää ympäristöä, jossa haastava tilanne tapahtuu esimerkiksi kotona, bussissa, tai koulussa, tai milloin tietyt ihmiset on läsnä. Muita tärkeitä tekijöitä on päivän aika ja toimintaan liittyvä taphtuma (esimerkiksi matkalla ajoneuvoa vaihtaessa). Pitää selvittää myös henkilön tarvetila, kuten väsymys tai nälkä. Olosuhteet kuvailee ympäristöjä, jotka ovat erityisen tärkeitä lapselle, kuten paikkoja, ihmisiä, ajankohtaa, tapahtumia ja tiloja. Olosuhteet ovat erityisen tärkeitä rutiinin, struktuurin ja ennakoitavuuden kannalta.

Laukaisija tarkoittaa tapahtumaa, tai tekijää, joka laukaisee haastavan käytöksen. Tämä voi toimia merkkinä käytöksen käynnistyessä ja lopettamisessa. Laukaisevat tekijät toimivat tässä tarkoituksessa, koska autistiset lapset ovat oppineet yhdistämään ne joko miellyttäviin, tai epämielyttäviin kokemuksiin. Laukaisevat tekijät vaikuttavat myös muuhunkin kuin haastavaan käytökseen. Laukaiseva tekijä, joka aiemmin tuotti mielihyvää, saattaa tisissa olosuhteissa tuottaa mielipahaa, ja laukaista haastavaa käytöstä.

Toiminta kuvaa tarkasti käyttäytymisen eri vaiheet. Jos käytöstä kuvaillaan vain sanalla agressiivinen, se ei vielä riitä tarkkaan nanlyysiin tilanteesta.

Tulos tarkoittaa toiminnan seuranneita tapahtumia. Se kertoo, mitä lopulta tapahtui ja mitä lapsi ja haastavan käytöksen kohde teki. Kuinka vanhemmat, opettajat  tai hoitohenkilökunta toimivat tilanteessa.

Olosuhteet-Laukaisija-Toiminta-Tulos-malli ei yksin riitä kuitenkaan haastavan tilanteen analyysiin selvittämiseen ja vastaavan tilanteen ehkäisyyn. Pitää myös selvittää, kuinka henkilön läheiset ja hoito henkilökunta tai opettajat näkevät tilanteen ja miltä heistä tuntuu siinä tilanteessa. Miten he suhtautuvat haastavassa tilanteessa olevaan lapseen.

Jos läsnä olevat näkevät haastavan tilanteen olosuhteiden seurauksena, he suhtautuvat lapseen myötämielisemmin, kuin jos lapsesta tehdään syntipukki. Se miten suhtaudumme toisiin, vaikuttaa myös siihen, kuinka heitä arvioimme ja kuinka tilanteet vaikuttavat omaan käytökseemme.Williams, D. 1(996). Autism: An Inside-Out Approach. Jessica Kingsley, London.
Zarkowska, E. & Clements J. (1994) Problem Behaviour in People with severe Learning Disabilities, Coom Helm London
Lähetä kommentti