ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

Aistitiedon tulkinnasta mielikuviin

Autismikirjon ihmisillä on havaittu puutteita tulkita uutta aistitietoa oikein. Heillä on vaikeuksia muodostaa todellisuutta vastaavia mielikuvia, ennakoida ja soveltaa aistitietoa toimintaansa. 

Autismissa uuden ärsykkeen perusteella on vaikeus muodostaa kokonaistilannetta vastaavaa mielikuvaa. Näyttää siltä, että aivot tulkitsevat yksittäisten aistien välittämää informaatiota virheellisesti, koska muu ympäristön vaikutus jää huomioimatta. 

Autismikirjon ihmiset tulkitsevat uutta aistitietoa omassa kontekstissaan ympäristön tapahtumien tähän vaikuttamatta. Tämän vuoksi uusien asioiden tulkinta ja tilanteiden hallinta on siis erilaista kuin muilla ihmisillä.

Vaikuttaa siltä, kuin autismissa aivot hyödyntävät vähemmän ympäristön vaikutteita aistitiedon tulkinnassa ja mielikuvien luomisessa kuin neurotyypilliset verrokit. Tämä näkyy autismille erityisenä tapana ennakoida ja tulkita aistitietoa toiminnassa ja näkyy liikkeiden hallinnan erilaisuutena, sekä päätöksenteon hitautena.


Aiheesta lisää

Colin Palmer:  Computational theories of sensory processing in autism

Illusion helps in better understanding of autism February 11, 2015
Lähetä kommentti