ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 31. joulukuuta 2014

Autismikirjon häiriöiden lääkehoito usein haitallista

Psyykenlääkkeiden merkitys autismiin liittyvän haastavan käyttäytymisen hoidossa on ­nykytiedon perusteella suhteellisen vähäinen, ja osa lääkityksestä on todennäköisesti turhaa tai jopa haitallista.

Aiheettoman lääkityksen välttämiseksi on tärkeää selvittää ja hoitaa haastavaa käyttäytymistä ylläpitävät tekijät ennen lääkehoidon aloittamista. Vain muutaman lääke­aineen tiedetään vähentävän ärtyisyyttä, aggressiivisuutta ja itsensä vahingoittamista.

Autismin ydinoireista ainoastaan kaavamaisia toimintoja voidaan vähentää lääkityksellä, kun taas sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksiin ja kommunikoinnin puutteisiin ei lääkehoidosta ainakaan toistaiseksi ole saatavissa merkittävää apua.

Autistisen lapsen tai nuoren vaikea-asteisten käytösoireiden hallinnassa ensisijaista on arjen kokonaisvaltainen kuntoutusote sekä vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja viestinnän
varmistaminen.

Lähetä kommentti