ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 29. elokuuta 2014

Kommunikaatiokanavan löytäminen

Autismikuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on löytää toimiva kommunikointikeino, jonka avulla henkilö oppii il - maisemaan itseään ja ymmärtämään muita.

Keino tulee aina valita yksilöllisin perustein ja yhteistyössä autistisen henkilön, hänen lähipiirinsä ja ammatti-ihmisten kanssa. Jos henkilöllä on Aspergerin oireyhtymä, puhe kehittyy useimmiten ensisijaiseksi kommunikointimuodoksi.

Pu heessa on usein erityispiirteitä, kuten omaperäinen, hyvin muodollinen puhetyyli ja yksitoikkoinen äänensävy. Toisen ihmisen puheen, eleiden ja ilmeiden ymmärtämi - sessä on eriasteisia vaikeuksia.

Asperger-henkilöt tulkit - sevat toisten puheen usein kirjaimellisesti, mikä voi johtaa väärinymmärtämiseen. Asioiden visualisointi voi helpottaa ymmärtämistä. Kommunikointitaitojen yksilölliset erot voivat olla hyvin suuria.


http://www.sosiaaliportti.fi/File/eea14207-1646-4144-bdea-09acb7d77000/Kommunikointi-esite_7_nettipainos.pdf
Lähetä kommentti