ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 28. elokuuta 2014

Tuettu kirjoittaminen kommunikoinnin apuna

Tutkimuksessa Tuettu kirjoittaminen autistisen henkilön kommunikoinnin keinona selvitettiin kokemuksia ja käsityksiä tuetun kommunikoinnin käytöstä ja merkityksestä autististen henkilöiden kommunikoinnin harjoittelutekniikkana kuulemalla sen keskeisiä käyttäjiä.

Tulosten perusteella tuettu kirjoittaminen koetaan kaikissa haastatelluissa kohderyhmissä tärkeäksi keinoksi kommunikoida muiden AAC-menetelmien rinnalla. Tuettu kirjoittaminen mahdollisti haastateltujen mukaan kielellisen vuorovaikutuksen autistisen henkilön kanssa, jolloin ajatusten, tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen koettiin helpommaksi kuin esimerkiksi kuvien avulla.

Tuetun kirjoittamisen avulla henkilöt itse ja heidän tukiryhmiensä edustajat kokivat voivansa keskustella tärkeistä asioista, mikä lisäsi autististen henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Tulosten mukaan ongelmalliseksi tuetun kirjoittamisen käytössä koettiin tulkkien puute ja tekniikan käyttämiseen liittyvä kielteinen suhtautuminen.http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/tuettu-kirjoittaminen-autistisen-henkilon-kommunikoinnin-keinona-tutkimus-julkaistu/
Lähetä kommentti