ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 18. heinäkuuta 2014

Hoitoa autismiin ei ole

Vaikka hormooneilla on vaikutusta autismin syntyyn, hormoonihoitoa ei kuitenkaan ole autismiin vielä kehitteillä.

Koska pojat luonnostaan altistuvat testosteronille kohdussa, jopa pieni hormoonitasonnousu saattaa merkitä autismin riskiä. Stressi hormooni, kortisoli oli myös korkeampi autismin kirjon synnytyttäjillä. "Tämä tutkimustulos ei osoita syytä, mutta osoittaa, että autismi alkaa jo ennen syntymää" Baron-Cohen totesi.

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole vielä kehittää testiä autismin, Aspergerin, tai autismin lievempien muotojen karsintaan. Tulokset eivät kuitenkaan ole yhtenäiset, sillä jotkut pojat kehittyivät normaalisti suurista testosteroni tasoista huolimatta, kun taas eräät, joilla hormoonitaso oli matala saivat myöhemmin autismidiagnoosin. Hormoonitasojen testauksella ei pystytä yksin ennustamaan kehittyyjkö lapselle autismi.

Vaikka testi kehitettäisiinkin, tämä asettaa eettisen ongelman. Jos testiä käytettäisiin raskauden keskeyttämiseen, tämä voisi merkitä uudenlaista eugeniaa. Tämä ongelma ei ole kuitenkaan vielä ajankohtainen. Hormonihoitoa ei myöskään vielä pystytä käyttämään autismin ehkäisyyn. Hormoneista ei myöskään ole hyötyä autismin hoidosta, sillä kerran muotoutuneita aivoja ei voida uudelleen homooneilla muokata.


Aiheesta kirjoittaa:
Ian Sample,  Autistic boys exposed to higher levels of hormones in womb, The Guardian,  3.6.2014 
Lähetä kommentti