ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 19. heinäkuuta 2014

Voiko autismista kasvaa ulos?

Äskettäin julkaistussa tutkimusraportissa "Optimal outcome in individuals with a history of autism"

Havainto, että autismista voidaan kasvaa ulos ja autistiset piirteet joillakin vähentyvät ja saattavat kokonaan hävitä lapsen kasvaessa aikuiseksi ei ole uusi. Tutkija Deborah Fein ja hänen kollegansa ovat havainneet, että jopa 37% autismidiagnoosin saaneilla autismidiagnoosin oireet vähenevät tai katoavat kokonaan.

Kuitenkin on aiemmin on esitetty epäilys on, onko aikaisemmissa tapauksissa alkuperäinen diagnoosi ollut oikein tehty. Nyt tutkituilla 34:llä on yhdenmukainen luotettava lapsuudessa saatu autismidiagnoosi, josta on kasvettu ulos. Heillä on alunperinkin ollut lievä autismi. Useimmat ovat saaneet lapsuudessa harjoituksia ja terapiaa. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että näillä edelleenkin esiintyy jonkin verran autismille tyypillisiä lukihäiriöitä, toiminnanohjauksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksia.

Kysymys kuuluu onko autismi todella parantunut, vai ovatko nämä tutkitut oppineet kompensoimaan tautismin piirteittensä kanssa niin, ettei niistä ole enää mitään suurempaa vaikeutta normaaliin kanssakäymiseen.Aiheesta lisää:
  • Broderick, A.A. (2009). Autism, “recovery (to normalcy),” and the politics of hope. Intellectual and Developmental Disabilities, 47, 263281.
  • Dawson, G., Jones, E.J.H., Merkle, K., Venema, K., Lowy, R., & Faja, S., et al. (2012). Early behavioral intervention is associated with normalized brain activity in young children with autism. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51, 11501159.
  • Lovaas, O.I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 39.
Lähetä kommentti