ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

Pallomahan salaisuus

  1. Kun syö enem­män kuin ku­lut­taa, lii­ka ra­vin­to va­ras­toi­tuu ke­hoon ras­vak­si.
  2. Jos nai­sen vyö­tö­rön ym­pä­rys ylit­tää 90 sent­tiä ja mie­hen 100 sent­tiä, pu­hu­taan vyö­tä­rö­li­ha­vuu­des­ta.
  3. Pe­ri­mä ja su­ku­puo­li mää­rää­vät, mi­hin ras­vaa ker­tyy.
  4. Mie­hil­lä ras­vaa ker­tyy useam­min vat­saan. 
  5. Nais­su­ku­puo­li­hor­mo­nit suo­jaa­vat nai­sia vat­san si­säi­sel­tä ras­val­ta.
  6. Myös nai­set voi­vat kär­siä kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuu­des­ta vaih­de­vuo­sien jäl­keen.
  7. Al­ho­ko­li, tu­pa­koin­ti, vä­häi­nen lii­kun­ta ja pai­non vaihtelu edis­tä­vää ras­van ker­ty­mis­tä vat­saon­te­loon.
  8. Kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuu­teen liit­tyy mo­nien va­ka­vien sai­rauk­sien ris­ki. 
  9. Sai­rauk­sien ris­ki on myös hoi­kal­la tai nor­maa­li­pai­noi­sel­la, jos vat­sa­on­te­los­sa on ras­vaa.
  10. Ko­hon­neen ve­ren­pai­neen, kak­kos­tyy­pin dia­be­tek­sen, se­pel­val­ti­mo­tau­din, koh­dun­kau­lan­syö­vän ja vaih­de­vuo­sien jäl­kei­sen rin­ta­syö­vän ris­ki.

Lähde: HS 8.5.2014 Hoikallakin voi olla terveyttä haittaava pallomaha

Lähetä kommentti