ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 3. kesäkuuta 2014

Mik­si yli­mää­räis­tä ras­vaa ker­tyy eli­mis­töön?

  • lii­kun­nan puu­te
  • tupakointi
  • run­sas al­ko­ho­lin käyttö
  • ras­vai­nen ruo­ka
  • niuk­ka kas­vis­ten käyt­tö 
  • rasvaiset na­pos­tel­ta­vat ja makeat juo­mat
  • liian suu­ret ja epäsäännölliset ate­riat

Lähde: HS 8.5.2014 Hoikallakin voi olla terveyttä haittaava pallomaha

Lähetä kommentti