ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 6. kesäkuuta 2014

Kun niskaa jomottaa

  1. Sau­no­minen voi ren­tout­taa lie­viä nis­kan jän­ni­tyk­siä.
  2. Fy­sio­te­ra­pias­ta voi ol­la apua ly­hyt­ai­kai­ses­sa nis­ka­ki­vus­sa.
  3. Kroo­nis­ta nis­ka­ki­puun tar­vi­taan nis­ka- ja ylä­se­län li­hak­sia vah­vis­ta­via har­joit­tei­ta.
  4. Mai­la- ja pal­lo­pe­lit, ku­ten säh­ly, ko­ri­pal­lo, squash, len­to­pal­lo ja ten­nis, ovat la­je­ja, jois­sa nis­kan ja har­tioi­den li­hak­set vuo­ro­tel­len jän­nit­ty­vät ja ren­tou­tu­vat.
  5. Myös kun­to­nyrk­kei­ly, hiih­to ja sau­va­kä­ve­ly so­pi­vat nis­ka­ki­pui­sel­le.
  6. Yli 2–3 tun­nin päi­vit­täi­nen is­tu­mi­nen tie­to­ko­neel­la li­sää nis­ka­ki­vun ris­kiä.
  7. Myös stres­si voi ai­heut­taa nis­ka- ja har­tia­li­has­ten staat­tis­ta jän­ni­tys­tä.
  8. Nis­ka- ja har­tia­li­hak­sia se­kä ylä­se­län li­hasjump­paa.
  9. Kä­si­pai­not kä­siin ja nos­ta har­tiat kor­viin. Las­ke alas.
  10. Pys­ty­pun­ner­rus. Sel­kä suo­ra­na ja kä­si­pai­no kä­des­sä ol­ka­pääl­lä, käm­men eteen­päin. Ojen­na kä­si­var­si koh­ti kat­toa ja las­ke.

Lähde: HS Torstai 8.5.2014
Lähetä kommentti