ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 15. kesäkuuta 2014

Autismi alkaa ennen syntymää

Tutkijoiden mukaan autismi voi aiheutua sikiöaikaisista tekijöistä. Autististen lasten aivokudos on erilaista kuin terveillä lapsilla, osoittaa tuore tutkimus.

New England Journal of Medicine julkaiseman tutkimuksen mukaan autismiin liittyvät fysiologiset muutokset ovat syntyneet jo sikiöaikana, ja voivat selittää monia autismin kirjon ominaispiirteitä.

Tutkimuksessa analysoitiin kudospankista saatuja näytteitä, jotka olivat peräisin kuolleista lapsista. Aineistossa oli yksitoista 2–15 vuotiaalta autistiselta lapselta saatua näytettä sekä yhtä monta samanikäiseltä verrokilta peräisin olevaa näytettä kolmesta eri aivokuoren kohdasta.

Tutkijat tarkastelivat erityisesti etuaivokuoren hermosolujen kerrostuneisuutta ja huomasivat siinä selvän eron autististen ja terveiden lasten välillä. Autististen lasten aivokudoksen kerrostuneisuudessa oli aukkoja, joita terveillä lapsilla ei ollut. Koska nämä kerrokset ovat kehittyneet jo sikiöaikana, on todennäköistä, että autismi aiheutuu joistakin sikiöaikaisista tekijöistä.

Epänormaalia kerrostuneisuutta havaittiin kaikilla autistisilla lapsilla yhtä lukuun ottamatta, mutta terveillä lapsilla kerrostuneisuutta ei esiintynyt lainkaan.

Näytepalat olivat hyvin pieniä, mutta poikkeavuuksia löytyi lähes kaikista autististen lasten näytteistä. Tutkijat päättelivät tästä, että kerrostuneisuuden ongelmien täytyy olla hyvin laajoja koko etuaivokuoren alueella. HS 30.3.2014 Autismi alkaa ennen syntymää
Lähetä kommentti