ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 15. helmikuuta 2009

Autismi voimavarana

Autismin kirjon ihmiset kutsuvat neurotyypillisen ihmisen tarkastelemaan neurologista poikkeavutta uusin silmin. Sen sijaan että nähdään poikkeavuus ongelmana, se voi olla myös vahvuus. 

Erilaiseen synnynnäiseen temperamenttiin liittyvät ominaisuudet, voivat olla heikkouksia tai vahvuuksia sen mukaan, miten niiden kanssa eletään.

Voimakas, intohimoinen keskittyminen yhteen asiaan mahdollistaa hyvin perinpohjaisen erikoistumisen. Kuten kaikki pitkälle erikoistuneet ihmiset tietävät, kun erikoistumisen kohde on oikeanlainen, siitä aukeaa kokonainen maailma. Moni autismikirjolla oleva ihminen on "pinttymänsä", "juuttumansa", "pakkomielteensä" (ja mitä niitä haukkumasanoja onkaan) kautta löytänyt ammatin, ystäväpiirin, puolison, paikan maailmassa.

Simon Baron-Cohenin mukaan Aspergerin oireyhtymässä ja hyvätasoisessa autismissa ei ole välttämättä kyse vammoista vaan erilaisuudesta. Hän toteaa, että lapsen ominaisuudet voivat olla myös voimavara toisin kun yleisesti luullaan. Kun nähdään lapsen vahvuudet, ne auttavat lasta kehittymään. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavasti:

1. Lapsi viihtyy paremmin esineiden kuin ihmisten parissa - Ei siis tarvitse huolestua, jos lapsi leikkii mielellään yksin
2. Lapsi viestii vähemmän kuin muut - On seurattava tarkemmin lapsen tarpeita
3. Lapsi mieluummin seuraa omia mielihalujaan ja uskomuksiaan - Kannustetaan lasta rakentavien asioiden oppimisessa
4. Lapsi ei ole kiinnostunut yhteisistä tekemisistä muiden lasten kanssa - Annetaan lapsen toimia ryhmässä myös itsenäisesti
5. Lapsella on vahvat mielenkiinnon kohteet - Hyödynnetään mielenkiinnon kohteita vaikeiden asioiden oppimiseksi
6. Lapsi on tarkka yksityiskohtien havaitsemisessa - Esimerkiksi marjassa ja sienimetsässä tästä on iloa koko perheelle
7. Lapsi huomaa asioita, joita muut eivät huomaa - Kannattaa luottaa lapseen siinä, miten hän kokee tilanteen
8. Lapsen käsitys olennaisesta poikkeaa muista - Antaa uuden näkökulman ja auttaa näkemään asioita uudessa valossa
9. Lasta voivat kiinnostaa kuviot, muodot, numerot, kirjaimet ja listat - Oppii mielellään yksityiskohdista ja toistosta
10. Lasta kiinnostavat pienet, kompleksit tai abstraktit systeemit - Ymmärtää kokonaisuuksia, kun niistä tehdään systeemejä
11. Lapsi lajittelee ja ryhmittelee mielellään kiinnostuksensa kohteet - Siivous ja järjesteleminen kiinnostavat
12. Lapsi pyrkii tilanteiden hallintaan ja välttää epävarmuutta - Suunnittelee mielellään esimerkiksi yhteisiä aikatauluja ja seuraa niiden toteutumista

Näitä kykyjä voidaan hyödyntää niin lapsen kasvatuksessa, opiskelussa kuin työelämässäkin.

Autismin voimaa

Lähetä kommentti