ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 14. kesäkuuta 2014

Rokottamisella ei yhteyttä autismiin

Amerikkalaistutkimuksen mukaan autismin eri muodoilla ja rokotuksilla ei ole yhteyttä keskenään. Aiemmin epäiltiin, että rokotteiden käynnistämä vasta-aineiden muodostuminen elimistössä olisi yhteydessä autismiin.

Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus tutki yhdessä Abt Associatesin kanssa sekä autismidiagnosoitujen että diagnosoimattomien lasten vasta-aineita. Autismin kirjon lasten vasta-aineiden määrässä ei ollut eroja tavallisten lasten vasta-aineiden määriin.

Yhdysvalloissa jopa 2%:lla kouluikäisistä on diagnosoitu jokin autismin kirjon oireyhtymä kuten Aspergerin oireyhtymä tai Tourette. Autismikirjon diagnoosit ovat Yhdysvalloissa kasvaneet 72 % vuodesta 2007.

Tutkimus julkaistaan Journal Of Pediatrics –lehdessä.


HS 29.3.2013  Aikaisella rokottamisella ei ole yhteyttä autismiin
Lähetä kommentti