ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 17. toukokuuta 2014

Autismi ei ole vielä epidemia

Kuinka paljon tiedät autismista. Ehkäpä paljonkin, mutta tiesitkö että...

1. Autismia ei voi yleistää.
Jokainen autismin kirjon ihminen on erilainen niin olemukseltaan kuin käytökseltään. Kuten autismin kirjo antaa olettaa, autimista on lukuisia eri muotoja.

2. Autismia todetaan pitkälle koulutetuissa yhteisöissä.
Autismin kirjon ihmisiä tavataan enemmän koulutusta vaativissa ammateissa.  Tietotekniikkayritykset kuten Aspiritech ja Sap palkkaavat testiyksiköihinsä mielellään autismin kirjon ihmisä, koska nämä ovat tarkkoja ja pitävät rutiineista.

3. Autismi on paljon yleisempää kuin luulitkaan.
Autismia arvellaan Euroopassa ja Suomessa olevan noin 1% väestöstä. Poikia on noin viisikertaa enemmän kuin tyttöjä. Yhdysvalloissa autismidiagnoosit ovat yleisempiä kuin Euroopassa ja viimeisen kahden vuoden aikana autismidiagnoosit on lisääntyneet 30%. Suurin osa näistä on koulutetun keskiluokan perheissä.

4. Autismi lisääntymisestä huolimatta ei ole vielä epidemia.
Suurimpana syynä autismin kasvuun pidetään autismitietoisuuden lisääntymistä sen saaman mediahuomion ansiosta. Samaan aikaan myös autismin diagnoosi on parantunut. Vielä vuosikymmen sitten autismin kirjon diagnoosin tilalla olivat lapsuuden tai nuoruuden skitsofrenia ja vajaamielisyys. Aspergerin syndroma, jolla aiemmin oli oma diagnoosinsa on nyt liitetty osaksi autismin kirjoa.

jatkuu...

Lähetä kommentti