ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 22. huhtikuuta 2014

Kun autismi ei merkitse tajun puutetta vaan ajatuksien tulvaa

Kirjassaan The boy whose brain could unlock autism, Matter esittelee ”intensiivinen maailma” –teorian, jonka mukaan autistisen ihmisen aivoissa on tavallista enemmän solujen välisiä yhteyksiä.

Viisi päivää vanhana Kai Markram, näytti epätavallisen läsnäolevalta nostaen päänsä ja tarkkaillen ympäristöään varhaisemmin, kuin muut ikäisensä. Opittuaan kävelemään Kai oli jatkuvasti liikkeellä ja vaati silmälläpitoa, jottei vahingoittaisi itseään.

Intensiivinen maailma
–teorian mukaan autistisen ihmisen aivoissa ei ole kognitiivisia puutteita. Itseasiassa autistiset aivot ovat ylitehokkaita ja yliherkkiä ympäristön pienimmillekin ärsykkeille ja tunnereaktiolle. Tämä aiheuttaa stressiä. Se näkyy mm. lukkiutumisena, raivokohtauksina, nykimisoireina, jonka ulkopuolinen tulkistsee  ahdistuksena ja kaaoksena.


Matter: Boy Whose Brain Could Unlock Autism

Lähetä kommentti