ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 8. huhtikuuta 2014

DSM-IV ja ICD-10 autismin spektri

DSM-IV:ssä autismin spektri haluttiin tuoda mukaan laajemmin. DSM-IV:ssä autismin spektri haluttiin tuoda mukaan laajemmin. Se haluttiin myös yhdenmukaistaa samaan aikaan kehitettävän kansainvälisen tautiluokituksen ICD-10 kanssa.

Autismi nimettiin laaja-alaiseksi kehityshäiriöksi ensimmäistä kertaa ICD-9:ssä ja DSM-III:ssa. Molemmat määrittelevät “varhaislapsuuden autismin” kapeasti Kannerin autismina. Vuonna 1987, uudistetussa (DSM-III-R) luokituksessa “varhaislapsuuden autismi” laajennettiin “autismin oireyhtymäksi” (AD), autismin diagnoosi voitiin antaa yhä useammalle aiemmin skitsofrenia-diagnoosin saaneelle lapselle. Myös stereotyyppinen käytös kuului autismiin mutta merkitsi alidiagnisointia älyllisesti kykeneville autistisille ihmisille.

Myöhemmissä tautiluokituksissa ICD-10 vuodelta 1993 ja DSM-IV vuodelta 1994, sekä uudistetussa DSM-IVTR luokituksessa vuodelta 2000 laaja-alainen kehityshäiriö sai uusia ala-luokkia. Vaikka kaksi luokitusjärjestelmää poikkeaa laaja-alaisten kehityshäiriöiden osalta hieman toisistaan, varhaislapsuuden autismin määrittely on niissä lähes identtinen.

Hacking I, Lost in the Forest. London Review of Books. Vol. 35, No. 15, 2013. 7-8.


Luokittelujärjestemät ovat Linnén keksintöä.
Lähetä kommentti