ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 9. huhtikuuta 2014

Järjettömyys ihmiselle yhtä ominaista kuin järkevyyskin

Ranskalainen filosofi Ferdinand Alquié (1906 - 1985) on todennut, että järjettömyys on ihmiselle yhtä ominaista kuin järkevyyskin.

...meillä ei ole mitään järkiperäistä tai teoreettista oikotietä itsemme ymmärtämiseen, eikä elämän ymmärtämiseen ylimalkaan. On pelkästän oma kokemuksemme, jota ei voi palauttaa laboratoriopsykologian käyttämämiksi empiirisiksi aistisisällöiksi tai ilmaista nillä. Se on subjektienvälisyyttä ja erilaisia kiellellis-kulttuurisia muotoja edellyttävää elämänkokemusta.

Filosofia lähestyy kokemusta havainnoimalla ihmisten välistä vuorovaikutusta, kielellistä ja muuta sosiaalista käyttäytymistä, ei niinkään yrittämällä tulkita kätkettyjä tunteita ja sielunliikahduksia eli subjektiivisina pysyviä ilmiöitä, joita kuvaavat paremmin kirjallisuus, taide, elokuva ja teatteri.

Lilli Alanen Kokeillen ja tapellen omille teille Niin & Näin -lehdessä 1/2014 s. 8-12 Jos filosofiassa tyytyy valmiisiin vastauksiin ja perinteisiin ratkaisuihin, on menettänyt kyvyn ihmetellä.

Lähetä kommentti