ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 15. huhtikuuta 2014

Autismin merkkejä jo ennen syntymää

Etuaivokuoren hermosolujen kerrostuneisuudessa oli selvä ero autististen ja terveiden lasten välillä. Havaittiin kerroksia, joita terveillä lapsilla ei ollut. Nämä kerrokset ovat kehittyneet sikiöaikana.  joten on mahdollista, että autismin syntyyn liittyy myös joitakin sikiöaikaisia tekijöitä.
Terveillä lapsilla mainittua kerrostuneisuutta ei esiintynyt lainkaan. Kerrostuneisuuden täytyy olla hyvin laajaa koko etuaivokuoren alueella. Poikkeavuuksia löytyi lähes kaikista autistismin kirjon lasten näytteistä.


Lähetä kommentti