ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 30. maaliskuuta 2014

Autismin käsitteenä

Autismi sairauden käsitteenä on noin sata vuotias. Se tulee kreikan kielen etuliitteestä “auto” joka tarkoittaa “itse” ja päätteestä “ism” joka tarkoittaa “asiantilaa, toimintaperiaatetta”

Autismin käsitteellä luonnehditaan henkilön tilaa silloin kun hän vetäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta eristäytyen omiin oloihinsa. Eugen Bleuler (1857-1939), sveitsiläinen psysykiatri, kuvaili "varhaisdementiaa' ja nimesi sen skitsofreniaksi sekä otti ensimmäisenä käyttöön termin “autismi”, vuonna 1911 kuvatakseen skitsofreniaa sairastavan henkilön osittaista tai täydellistä irtautumista todellisuudesta omaan sisäiseen maailmaansa.

Vähän ennen toista maailmansotaa saksalainen psykiatri Kurt Schneider pyrki yhtenäistämään skitsofrenian käsitteen ja laati luettelon kahdestatoista ensisijaisesta oireesta, kuuloharhat listan kirjessä. Kun tuo oireluettelo oli diagnosoinnissa hallitsevassa asemassa, paljon useammista ihmisistä tuli skitsofreenisia kuin olisi koskaan otettu Burghölzlin sairaalaan hoidettaviksi Bleulerin ollessa siellä johtajana.

Hacking Ian (2008) Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? Vastapaino. Tampere.Kun autismi määriteltiin, lisääntyi myös autismin diagnoosi. Jopa varhaiset potilaat oppivat opetussairaaloissa autismin viralliset oireet ja osasivat näyttää niitä lääkäriopiskelijoiden oppitunneilla ja demonstraatioissa asianmukaisesti.
Lähetä kommentti