ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 30. marraskuuta 2012

Lähes joka neljäs nuorukainen syyllistyy rikokseen

Lähes joka neljäs 16-20-vuotias mies syyllistyy rikokseen, osoittaa väitöstutkimus.

Tutkimuksen mukaan rikoksiin ajautumisen riskiä voidaan ennustaa jo lapsuusiässä. Rikollinen käyttäytyminen yleensä vähenee aikuistuessa, sillä iso osa nuorista pojista ottaa opikseen parista virheestä. Rikosten tekeminen on usein yhteydessä erilaisiin psykososiaalisiin ongelmiin, kuten päihderiippuvuuteen. Myös psykiatriset ongelmat liittyvät rikollisuuteen. Sen sijaan pelkkä masennus ei aja nuoria miehiä rötöstelyyn.

- Masentuneet henkilöt ovat usein syrjään vetäytyviä, kun nuorisorikollisuus taas on leimallisesti ryhmäilmiö, tutkija Henrik Elonheimo kertoo. Rikoksille altistavia taustatekijöitä ovat esimerkiksi rikkinäinen perherakenne, käytösongelmat, hyperaktiivisuus ja vanhempien alhainen koulutustaso.
Neljä prosenttia tutkimukseen valikoituneista pojista teki yli 70 prosenttia rikoksista.

Lähetä kommentti