ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 6. marraskuuta 2009

Assin kieli

Assin pääongelma on viestintä. Ratkaisu on oman viestinnän ja kielen kehittäminen. Se on suuri, mutta antoisa haaste.

Kun googlettaa hakusanoilla "autism language" tuloksena on satoja tekstejä, joissa aiheena on autismin yhteys kielellisiin
vaikeuksiin. Ukrainalaisen Olga Bogdashinan kirja "Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome" tuo esille faktan, että kieli ei ole pelkästään sitä, mitä yleisimmin tuotetaan puheena ja kirjoituksina, vaan eri aistikanavien käyttöä. Assit hyödyntävät aistikanavia kuitenkin rajoitetusti.

Kommunikaatio-ongelmia tuottaa usein ilmeiden tai kehon kieli, jota assien on vaikea tulkita samalla, kun keskittyvät puheen kuulemiseen. Tämä rajoittaa kovasti ymmärtämistä ja viesti jää vajaaksi ja viestin tulkinta "kirjaimelliseksi".

Assi ei opi helposti sanojen monnimerkityksellisyyttä. Koulussa tämä ilmenee siinä, että lapsi ymmärtää abstraktit kysymykset
konkreettisesti. Vastaukset saattavat kuulostaa oudoilta, kun ymmärtää asiat kirjaimellisesti. Tästä tulee helposti humoristisia tilanteita. Assista saattaa tulla koko luokan pelle. Kaikkea huumoria eivät opettajat ymmärrä, sillä se sotkee tunnin kulkua ja lapsi saatetaan leimata häiriköksi. Kun ymmärtää kirjaimellisesti jonkin asian, ja muut ihmettelee tulkintaa, lapsi selittää "Se oli pikku vitsi vain".

Pitää antaa aikaa ja työskennellä lapsen vahvoilla kanavilla. Monet asiat assi voi oppia jopa paremmin kuin muut. Muilla opiskelijoilla on ylen määrin aistillisia ärsykkeitä, jotka vievät huomion pois opittavasta asiasta. Kanavien kapeus palvelekin tässä tapauksessa paremmin oppimista.

Liian usein tuijotetaan sanoihin - kieltä määriteltäessä. Kuten todettu, assit ymmärtävät kielen kirjaimellisesti. Mutta assin
kielen käyttö onkin hyvä esimerkki aistikanavien erilaisesta käytöstä. Viestintätilanteessa hänellä saattaa olla vain yksi aistikanava kerrallaan käytössä.

Autistien "kuntoutus" on kullekin lapselle sopivien aistikanavien löytämistä ja hyödyntämistä. Kuten kuurot ja sokeat autistien
pitää kehittää omaa kommunikaatiotaan. Audio- ja visuaalisten kanavien lisäksi on tilanteesta riippuen löydettävä myös muut
sopivat kanavat vuorollaan kuten tunto, haju ja maku sekä tasapainoaistit. Jotkut taidot, missä tarvitaan monen aistin samanaikaista koordinaatiota voi olla todella pelottavaa ja vaikeaa oppia. Hyvä esimerkki aistikanavien yhteiskäytöstä on autolla ajo, jossa kaikki aistit ovat tarpeen. Ajamaan oppiminen voi olla joskus todella vaikeaa. Tässä ennakoivasta toiminnasta on hyötyä.

Kullakin assilla on omat vahvat kanavansa. Assilla on oma kielensä, jolle on ominaista aistikanavien rajoitettu käyttö aivan samoin kuin esimerkiksi sokeilla, kuuroilla tai mykillä. Usein assit kehittävät sitä kanavaa, jossa ovat huomanneet puutteita. Niinpä heissä on myös kielitutkijoita ja monia taitavia sanan käyttäjiä, joita sanallinen kanava ei rajoita.
Lähetä kommentti