ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 23. helmikuuta 2008

Ajatteleeko assit kuin eläimet?

Professori Temple Grandin, toteaa teoksessaan Animals in Translation, että autismin spektrin ihmisenä hän ymmärtää eläimiä, koska ajattelee itsekin ilman sanoja ja pystyy näin samaistumaan eläimiin. Nyt on Templen teoria kuitenkin kyseenalaistettu.

Neurotieteen tutkijat Giorgio Vallortigara (2008) ja hänen kolleegansa väittävät uudessa esseessään, että vaikka Grandin osoittaa erinomaista asiantuntemusta liittyen sekä autismiin että eläinten hyvinvointiiin, väite assien ja eläinten samankaltaisesta ajattelutavasta ei vastaa neurotieteellistä tutkimusta. Eläimilläkin on kieli. Autististen ihmisten erityislahjakkuus musiikissa, matematiikassa tapahtuu muiden kykyjen kustannuksella, eikä kyky näytä liittyvän evoluution, kuten eläimillä.

Grandinin mukaan autismin kirjon ihminen ei prosessoi tietoa säännöiksi, vaan ajattelu tapahtuu alemmala tasolla. Tutkijoiden mukaan eläimet prosessoivat aistimukset säännöiksi ja prosessointi tapahtuu vasemmassa aivopuoliskossa sekä ihmisellä että muilla eläimillä. Vasen aivopuolisko muodostaa kokemuksesta muodostuneet säännöt ja oikea aivopuolisko välttää sääntöjä, jotta poikkeavat yksityiskohdat löytyisivät paremin. Tutkijoiden mukaan nämä piirteet ovat evolutiossa kehittyneet saman kaltaisiksi sekä ihmisellä että eläimellä.

Grandin vastasi kritiikkiin, että suurin ero tutkijoiden havaintoihin on hänen käsityksensä yksityiskohtien prosessoinnista. Ihmiset ajattelevat kielen avulla toisin kuin eläimet. Eläimet varastoivat tietonsa visuaalisten, auditiivisten ja muiden sensoristen astimusten avulla kuten myös autismin spektrin ihmiset, joiden verbaalinen prosessointi on poikkeavaa. Sensorinen tieto on yksityiskohtaisempaa, kuin verbaalinen tieto. Temple Grandin prosessoi ajatuksiaan valokuvarealistisina kuvina, eikä sanoina. Ytäläisyys eläinten ajatteluun tulee siitä, että molemilta puuttuu ajattelusta verbaalinen kieli. Grandinin mukaan lisää tutkimuksia tarvitaan selvittämään väitettä, etteikö eläimen hyvä taito yhdessä asiassa mekitsisi jonkun toisen taidon heikompaa hallintaa.

Olisi kiinnostavaa kuulla minkälaisia kokemuksia lukijoilla on ihmisen ja assin välisestä suhteesta. Löytyykö yhteisiä piirteitä? Ymmärrättekö eläimiä paremmin kuin naapureitanne? Koetteko käyttävänne aistitietoa ilman sanoja ajattelun apuvälineinä?

Lähteet:

Grandin T & Johnson C (2005) Animals in Translation. Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior. Harcourt, Harvest. ISBN-13/EAN: 9780156031448

Vallortigara G, Snyder A, Kaplan G, Bateson P, Clayton NS, et al. (2008) Are animals autistic savants" PLoS Biol 6(2): e42. doi:10.1371/journal. pbio.0060042
Lähetä kommentti