ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 13. joulukuuta 1992

Kommunikaatiotaidot kehittyvällä nuorella

Kommunikaation poikkeavuudessa säilyvät samat ilmenemismuodot yleensä ikäkaudesta toiseen, vaikka kommunikaatiotaidot saattavat yksilöllisesti lisääntyä oppimiskapasiteetista ja kuntoutuksesta riippuen.

Rajoittunut ja toistava toiminta sisältää edelleen aikaisemmin esiintyneitä yksilöllisiä stereotypioita, rituaaleja ia rutiineja. Monet voivat oppia hallitsemaan käyttäytymistään niiden suhteen: milloin ja missä voi räpytellä käsiä, heijata tai mastrboida. Tämän oppiminen vaatii määrätietoista opettamista ja ohjausta, joka on aloitettava paljon ennen nuoruusikää.

Usein aikaisempi yliaktiivisuus ja vilkkaus muuttuvat nuoruusiässä passiivisuudeksi. Erikoiset ja pitkälle viedyt harrastukset ja rajoittuneet kiinnostuksenkohteet ovat tyypillisiä nuoruus- ja aikuisiässä.


Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki
Moilanen I., Mattila M-L., Lokusa S. ja Kielinen M. (2012) Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 2012;128(14):1453-62
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York
 

Tähän mennessä tapahtunutEi kommentteja: