ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 11. joulukuuta 1992

Erityisharrastukset auttaa koulussa

Rajoittunut ja toistava toiminta sekä poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin voi näkyä stereotlyppisinä eleinä, ja liikkeinä.

Monimutkaiset toimintarituaalit ja muutosvastaisuus voivat olla edelleen huomattavia. Joillekin kehittyy koulussa tai myöhemmin erikoisia kapea-alaisia harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita, joissa autistinen henkilö saattaa saavuttaa suuren taidon, joka ylittää hänen muun toimintatasonsa ja jopa yleisen "normaalitason". Tässä taidossa on yleensä toistava sävy ja se vaatii jonkinlaista ulkomuistia (näkö- tai kuulo-).

- lapsen suoritukset ia oppimisalueet ovat yleensä epatasaisia, mikäli niitä arvioidaan psykologisilla tutkimuksilla.

- kehitysvammaisuus on yleistä, 70 - 80 %:lla autistisista. Se voi olla eriasteista lievästä vaikeaan. Toisaalta on myos älykkyydeltään keskitasoisia sekä lahjakkaita autistisia henkilöitä.

- yli- tai aliherkkyys äänille tai muille aistiärsykkeille saattaa jatkua kouluiässäkin. Joidenkin voi olla vaikeaa sietää koulun yhteistilaisuuksien äänten sorinaa tai musiikkituntien nokkahuilun tai harmoonin ääntä. Monille musiikki toisaalta on suuri mielihyvän lähde.

Yleensä kouluikä koetaan autistisen lapsen perheessei aikaisernpiin kehitysvaiheisiin verrattuna helpommaksi, mikäli koulunkäyntiasiat saadaan järjestykseen.


Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki 
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm 
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York

Tähän mennessä tapahtunut

Ei kommentteja: