ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 19. marraskuuta 2016

Suharevan pioneerityö autismikirjon oireyhtymästä vuonna 1925

Suharevan tutkimuksessa seurattiin kuutta poikaa, joita hoidettiin Moskovan lastensairaalan psykoneurologisella osastolla 1920-luvulla. Hän kutsui poikien oireyhtymää skitsoidiseksi psykopatiaksi. Nuorten potilaiden oireet olivat huomattavan yhtäpitäviä Kannerin ja erityisesti Aspergerin myöhempien autismin kuvauksien kanssa.


Suharevan mukaan skitsoidiselle psykopatialle oli ominaista  "kasvojen ilmaisukyvyn puute", eristäytyminen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet sekä kummallinen ja sosiaalisesti sopimaton käytös. Potilailla oli myös taipumusta automattiseen ja stereotyyppiseen käyttäytymiseen sekä puheeseen. Lisäksi heillä oli pakonomaisia mielenkiinnon kohteita, vastenmielisyys keskeytyksiä kohtaan, ja he halusivat tehdä asiat aina samalla tavalla. Suharevan mukaan näillä lapsilla oli normaali tai kerkiveroista korkeampi älykkyys. He olivat usein herkkiä melulle ja hajuille sekä musiikillisesti lahjakkaita. Tämä voisi olla lähes tämän päivän kuvaus autismikirjon henkilöistä.


Lähteet
Manouilenko I & Bejerot S (2015). Sukhareva - Ennen Aspergerin ja Kanner. Nordic Journal of Psychiatry, 1-4 PMID: 25826582

Ei kommentteja: