ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 13. lokakuuta 2016

Aspergerin oireyhtymän historiaa

Aspergerin oireyhtymän historia on merkittävä osa autismin historiaa. Tähän kuuluu autismin poikkeavuuden ymmärtäminen, sen vahvuuksien ja arvostuksen löytäminen sekä kokonaisen uuden neurokirjon kulttuurin syntyminen.

Aspergerin oireyhtymä (AS) on autismikirjon häiriössä (ASD) suhteellisen uusi autismin kirjon diagnoosi. Se on nimetty itävaltalaisen psykiatri ja pedagogi Hans Aspergerin (1906–1980) mukaan. Englantilainen psykiatri Lorna Wing popularisoi käsitteen "Aspergerin syndrooma" vuoden 1981 julkaisussaan; ensimmäisessä englannin kielisessä julkaisussa, joka käsitteli Aspergerin syndromaa. Aspergerin alkuperäisen tutkimuksen vuodelta 1944 julkaisi Uta Frith vuonna 1991 ja tämän jälkeen se tuli myös diagnostisiin käsikirjoihin.

Viimeisimmässä DSM-5 diagnostisessa käsikirjassa, joka julkaistiin toukokuussa 2013, Aspergerin oireyhtymä poistui omana diagnoosinaan, ja siitä tuli autismikirjon häiriö. Yhdysvalloissa diagnoosi perustuu nyt kliiniseen yksilölliseen havaintoon.


jatkuu...

Ei kommentteja: