ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 21. heinäkuuta 2016

Onko Autismi kehitysvamma?

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka kuuluu autismin kirjon häiriöihin. Autismi ilmenee muun muassa sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteina, rajoittuneena käyttäytymisenä sekä henkilön poikkeavana reagoimisena erilaisiin aistiärsykkeisiin. Pojilla ja tytöillä autismin oireet ovat erilisia. Tästä johtuu, että tytöillä autismia diagnosoidaan harvemmin kuin pojilla.

Suomessa käytössä olevan WHO:n ICD-10-tautiluokituksen mukaan puolestaan älyllinen kehitysvammaisuus on tila, jossa mielen kehitys on estynyt. Tällöin henkilön niin sanottuun yleiseen älykkyystasoon vaikuttavat älylliset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset kyvyt ovat kehittyneet heikosti. Kehitysvammaisuus voidaan luokitella neljään eri asteeseen lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvammaan.

Autismilla ja kehitysvammalla on omat diagnostiset kriteerit ja diagnoosit eli autismi ja kehitysvammaisuus ovat kaksi eri asiaa. Kehitysvammaan saattaa kuitenkin liittyä myös muita vammoja tai liitännäisyyksiä, kuten autismin kirjon häiriöitä tai autistisella henkilöllä voi myös olla kehitysvamma. Autistinen henkilö ei siis välttämättä ole kehitysvammainen.Lähde
Autismi- ja aspergerliton palveluneuvonta 2015
Lähetä kommentti