ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 19. heinäkuuta 2016

Autismissa tuen tarve vähenee iän myötä

Tuen tarve autismissa selkeästi on suurin lapsuudessa ja varhaisessa teini-iässä.

Vaikka autismia pidetään elinikäisenä oireyhtymänä, tuen tarve autismissa selkeästi on suurin lapsuudessa ja varhaisessa teini-iässä (5-15 v) , jos tilannetta arvioidaan KELAN autismin perusteella myöntämien tukien mukaan. Parikymppisenä tuen tarve nousee uudestaan vähentyen 30-ikävuoden jälkeen huomattavasti (Taulukko: Autismin perusteella tukea saavien ikäjakauma vuonna 2011).

Tämä osoittaa myös, että autismi sinänsä ei ole kehitysvamma. Kehitysvammaisuus on kuitenkin usein autismin liitännäisoire. Autismikirjossa kehitysvammaisuutta esiintyy noin 15%. Kehitysvammaisilla kuolleisuus on varhaisempaa kuin muilla, ja tuen tarve päättyykin dramaattisesti 50 ikävuoden jälkeen.

Taulukko: Autismin perusteella tukea saavien ikäjakauma vuonna 2011Lähde Maria Arvio (2012) Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin.

Ei kommentteja: