ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Heikko sentraalinen koherenssi

AS-oireyhtymälle on tyypillistä intensiivinen paneutuminen kapea-alaisiin mielenkiinnonkohteisiin. Tämän on selitetty johtuvan potilaiden yksityiskohtiin kiinnittyvästä tiedonkäsittelytyylistä (heikko sentraalinen koherenssi) (Happé ja Frith 2006).

Tyttöjen on huomattu olevan usein poikiin verrattuna kiinnostuneempia sosiaalisesti hyväksytymmistä asioista, kuten eläimistä, kulttuuri-ilmiöistä, filosofisista kysymyksistä, sarjakuvista, mielikuvitusystävistä tai fantasiamaailmasta. Pakkomielteinen kiinnostus voi kohdistua myös ihmisiin ja ihmissuhteisiin.

Kun ikätovereita alkavat kiinnostaa seurustelusuhteet, tytöt saattavat jumittua harrastuksiinsa, jotka ulkopuolisista voivat vaikuttaa ikään nähden lapsellisilta.

Puutteet toiminnan ohjauksessa vaikeuttavat opintojen ja vapaa-ajan suunnittelua ja organisointia. Asiat voivat sujua hyvin henkilön omien sääntöjen ja toimintamallien mukaan, mutta joustavuus ja tapojen muuttaminen muiden niin vaatiessa on vaikeaa. Rajoittunutta, toistavaa toimintaa esiintyy tytöillä vähemmän kuin pojilla (Hartley ja Sikora 2009).Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani (2011) Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla. Duodecim (15)
Happé F, Frith U. The weak coherence account: detail focused cognitive style in autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord 2006;36:5 - 25.
Hartley SL, Sikora DM. Sex differences in autism spectrum disorder: an examination of developmental functioning, autistic symptoms, and coexisting behavior problems in toddlers. J Autism Dev Disord 2009; 39:1715 - 22.

Lähetä kommentti