ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 22. toukokuuta 2016

Kulttuurien aidot erot eivät merkitse rasismia

British Columbian yliopiston psykologian osastolla tehdään tutkimusta, joka kyseenaalaistaa perinteistä käsitystä ihmisen käyttäytymistä, kognitiosta ja kulttuurista.

Humanistinen koulutus tunnustaa ajatuksen kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Yhteiskunnallisessa tutkimuksessa pyritään sosiaaliseen ja kulttuuriseen moniarvoisuuteen ja välttämään etnosentrisyyttä. Mutta tämän jälkeen ei ole yhtenäistä periaatetta. 

Se että meidän tulee suhtautua myönteisesti ja tukea kaikkien väestönosia näyttää ilmeiseltä, mutta  se että eri etnisten ryhmien välillä on eroja, jotka lisäävät mausteensa myös tutkimustyöhön voi muuttua ongelmalliseksi. Tutkimustyössä pyritään stereotypioiden välttämiseen ja ottamaan huomioon oma kulttuurinen tausta ja vaikuttimet. Mitä nämä tutkijan ja tutkimuskohteen kulttuurisesti johdetut ominaisuudet voisi olla? Haasteena yhteiskuntatieteistä valmistuneille on eri kulttuurien moninaisuuden arvostaminen. Eroja ei tarvitse liioitella, sillä ihon alla kaikki on samanlaisia.

Miksi sukupolvemme yhteiskuntatieteilijät ovat kovin näköalattomia? Yhteiskuntatieteilijät  ovat tottuneet katumaan edeltäjiensä rasismia ja etnosentrismiä monin eri tavoin. Monet antropologit tuijottavat omaan napaan postmodernismin nimeen ja vannovat pois rationaalisuudesta ja tieteestä, jotka mustamaalataan kulttuuri-imperialismin aseina. On selvää, että ihmisten väliset todelliset tieteellisesti havaitut erot eivät merkitse rasismia.
Lähde:
Ethan Waters 25 helmikuu 2013, Pacific Standard Magazine


http://www.psmag.com/books-and-culture/joe-henrich-weird-ultimatum-game-shaking-up-psychology-economics-53135


Lähetä kommentti